Jaarverslag Kiesgroepprogramma 2023

Het Kiesgroepprogramma is een programma voor technische samenwerking met de kiesgroeplanden. Dit zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het IMF, de Wereldbank en de EBRD, zoals Oekraïne, Armenië en Moldavië. Met dit programma draagt het ministerie van Financiën bij aan belangrijke hervormingen in deze landen, die moeten leiden tot sterke en transparante overheidsfinanciën en goed beleid en bestuur.

De kiesgroeplanden moeten hun werk soms onder moeilijke omstandigheden doen. Zo is het nog steeds oorlog in Oekraïne, met alle leed en onrust van dien. Toch is het in 2023, ook in Oekraïne, gelukt om veel voor elkaar te krijgen. Veel van de activiteiten van het Kiesgroepprogramma worden uitgevoerd door medewerkers van het ministerie van Financiën. Ook is er nauwe samenwerking met partners als de Algemene Rekenkamer, het CBS en de OESO.

Wat het Kiesgroepprogramma in 2023 heeft gedaan en hoe, is te lezen in het jaarverslag.

Jaarverslag Kiesgroepprogramma 2023