Nader rapport inzake het voorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Het wetsvoorstel hiervoor is vandaag door Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan.