Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen van Financiën gaan in op o.a. de werking van de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV). Tegelijkertijd geven ze ook aan dat er meer tijd nodig is voor onderzoek naar de werking, toepassing en gebruik van FSV. Daarnaast wordt met intern toezicht de naleving van privacywetgeving versterkt, en wordt ook gekeken of extern toezicht kan helpen.

Kamerbrief Fraude Signalering Voorziening (FSV) (PDF | 11 pagina's | 183 kB)