Uitvoeringstoets uitbreiding subsidieregeling zorgprofessionals COVID-19

Met deze nota van wijziging, die samenhangt met een voorgenomen uitbreiding van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 van de minister van VWS, wordt bewerkstelligd dat ook tegemoetkomingen aan pgb-zorgverleners die worden toegekend op basis van de hiervoor genoemde subsidieregeling kunnen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Uitvoeringstoets uitbreiding subsidieregeling zorgprofessionals COVID-19 (PDF | 1 pagina | 156 kB)