Kamerbrief over Nederlandse inzet Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet in de consultatiesessies over de toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Tot en met halverwege 2022 zullen er in de Raad van de Europese Unie en de Eurogroep consultatiesessies worden gehouden.

Kamerbrief over Nederlandse inzet Stabiliteits- en Groeipact (SGP) (PDF | 14 pagina's | 795 kB)

Mede vanwege de gedeelde munt en de sterke verwevenheid van de Europese economieën, zijn houdbare overheidsfinanciën in de EU in ieders belang. Om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen voor stabiliteit en groei zijn de Europese begrotingsregels (Stabiliteits- en Groeipact; SGP) overeengekomen in de EU.