Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het voorstel om de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen.

Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023 (PDF | 2 pagina's | 90 kB)