Kamerbrief inwerkingtreding Wet Stroomlijnen onderdeel rechtsbescherming bij belastingschulden

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) licht toe wanneer en op welke wijze het onderdeel van de Wet Stroomlijnen waarmee de rechtsbescherming wordt gewijzigd bij geschillen die betrekking hebben op uitstel van betaling of kwijtschelding van belastingschulden in werking treedt.

Kamerbrief inwerkingtreding Wet Stroomlijnen onderdeel rechtsbescherming bij belastingschulden