Kamerbrief Inhoud pakket Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024. Daarmee kunnen de leden van de Tweede Kamer beter geïnformeerd in overweging nemen welke wetsvoorstellen zij na Prinsjesdag in behandeling wensen te nemen. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief ontvangen.

Kamerbrief Inhoud pakket Belastingplan 2024