Kamerbrief over rapport Onderzoek Informatiebeschikking 2023

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar de werking van de wet die belasting- en administratieplichtigen beter zou moeten beschermen. Het gaat om bescherming tegen de uitoefening van controlebevoegdheden door de inspecteur in het algemeen en tegen onrechtmatige informatieverzoeken in het bijzonder.

Kamerbrief over rapport Onderzoek Informatiebeschikking 2023