Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën

De Europese aanbesteding voor de renovatie van het ministerie van Financiën was het eerste pilotproject voor Rijkshuisvesting in Nederland met behulp van pps. In dit rapport blikt de projectorganisatie terug op het verloop van de aanbesteding en de leerpunten die daaruit naar voren zijn gekomen.

Evaluatierapport Europese aanbesteding PPS Renovatie Financiën (PDF | 45 pagina's | 281 kB)