Verkenning gebruik en uitvoering reisaftrek OV

In deze evaluatie ligt de focus op het gebruik door belastingplichtigen en de uitvoering, controle en handhaving door de Belastingdienst. Op basis hiervan is een oordeel gegeven over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling en de uitvoerbaarheid van de regeling voor belastingplichtigen.

Verkenning gebruik en uitvoering reisaftrek OV