Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'

Besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 2 pagina's | 141 kB)

Bijlage bij besluit Wob-verzoek om geactualiseerde versie van het memo 'Aandachtspunten projecten Vermogen in het Buitenland (ViB-projecten)' (PDF | 90 pagina's | 7,3 MB)