Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Besluit op een verzoek om informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Beslissing op Wob-verzoek inzake informatie over de Wet differentiatie overdrachtsbelasting (PDF | 100 pagina's | 24,7 MB)