Besluit op Wob-verzoek over het fiscale beleid op Bitcoin-forks

Besluit op een verzoek om informatie over het fiscale beleid dat betrekking heeft op Bitcoin-forks. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Besluit op Wob-verzoek over het fiscale beleid op Bitcoin-forks (PDF | 10 pagina's | 466 kB)