Besluit op Wob-verzoek over waarderingsmethodiek binnen de Successiewet bij schenking van woning

Besluit op een verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-verzoek over waarderingsmethodiek binnen de Successiewet bij schenking van woning (PDF |  45 pagina's | 3,5 MB)