Besluit Wob-verzoek risicoselectie omzetbelasting

Besluit op een verzoek om informatie over het beleid voor risicoselectie voor de omzetbelasting bij het mkb. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek risicoselectie omzetbelasting (PDF | 17 pagina's | 1,8 MB)