Besluit Woo-verzoek verzuimboetes belastingen

Besluit op een verzoek om documenten over het opleggen en verminderen van verzuimboetes bij de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en openbaar gemaakte documenten (PDF | 150 pagina's | 4,3 MB)