1e deelbesluit Wob-verzoek behandeling AVG-verzoeken door Belastingdienst

Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Belastingdienst AVG-verzoeken behandelt. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en openbaar gemaakte documenten (PDF | 79 pagina's | 11,7 MB)