Besluit op Woo-verzoek over Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit op een verzoek om informatie over de artikelen 36, 36a en 37 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit en openbaar gemaakte documenten (PDF | 12 pagina's | 555 kB)