Besluit op Woo-verzoek over toepassen correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie bij naheffingsaanslagen

Besluit op een verzoek om informatie over het toepassen van de correctiefactoren bijstelling markt- en dealersituatie door de inspecteur bij het opleggen van naheffingsaanslagen. Het verzoek is op 10 januari 2023 gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).