Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst

Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over documenten betreffende tips en kliks in de ruimste zin van het woord die de Belastingdienst gebruikt of heeft gebruikt in de periode 2005 tot en met 2021. Het verzoek is op 1 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Deelbesluit 2 op Wob-/Woo-verzoek over gebruik tips en kliks Belastingdienst (PDF | 42 pagina's | 1,7 MB)