1e deelbesluit Woo-verzoek jaarverslagen kennisgroepen

Besluit op verzoeken om de jaarverslagen van kennisgroepen van de Belastingdienst. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).