Besluit op Woo-verzoek over memo inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3

Besluit op een verzoek om document memo 5 'inventarisatie vermogensverkeer tussen box 2 en box 3'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Bij het verzoek wordt verwezen naar een Woo-besluit van 14 november 2022 over het lage tarief in de vennootschapsbelasting.