3e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short-stay

Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay, en meer specifiek over de gevolgen voor de omzetbelasting van short-stay en de (woon)functie volgens de BAG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

3e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short-stay