Documenten - Ministerie van Financiën

6.390 documenten van Ministerie van Financiën

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief reactie eindrapport werkgroep kapitaalmarktunie

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een reactie op het eindrapport van de werkgroep kapitaalmarktunie

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Brief met reactie op het voorstel ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een reactie op het voorstel ter verbetering van de bestrijding van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Brief naar een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over het werkplan dat de OESO heeft opgesteld om uiterlijk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Savings and Sustainable Investment Union

Rapport van de werkgroep kapitaalmarktunie. De werkgroep stelt onder andere dat de kapitaalmarktunie zich meer moet richten op de ...

Rapport | 09-10-2019

Aanbiedingsbrief AO IMF

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda AO IMF over de inzet tijdens de IMF jaarvergadering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Kamerbrief over verzoeken rondom CAF 11

Staatssecretaris Snel gaat in op twee verzoeken vanuit de Tweede Kamer rondom het CAF 11 dossier.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Nadere memorie van antwoord implementatiewet richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 09-10-2019

Aanbiedingsbrief nadere memorie van antwoord implementatiewet richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

Aanbiedingsbrief van minister Hoekstra aan de Eerste Kamer over nadere memorie van antwoord betreft de implementatiewet richtlijn ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Geannoteerde agenda AO IMF

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda AO IMF over de inzet tijdens de IMF jaarvergadering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Kamerbrief over voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019