Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Ierland

Nederland heeft met Ierland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

Het verdrag is donderdag 13 juni in Dublin ondertekend door Minister Blok, als onderdeel van het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aan Ierland. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Daarnaast wordt met name de heffingsrechtverdeling over pensioenen aangepast. Het heffingsrecht over pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 per jaar zal onder het nieuwe verdrag, onder voorwaarden, zijn toegewezen aan de bronstaat. Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling getroffen op basis waarvan de bepalingen van het oude belastingverdrag van toepassing blijven.

Verder is het verdrag op een groot aantal onderdelen gemoderniseerd waarbij aansluiting is gezocht bij het OESO-modelbelastingverdrag.