Nederland voert tijdelijke solidariteitsbijdrage voor overwinsten fossiele sector in

Nederland voert een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector in. Deze solidariteitsbijdrage wordt ingevoerd met terugwerkende kracht over het jaar 2022. Hiermee worden de grote winsten die behaald zijn of worden als gevolg van flink gestegen energietarieven aanvullend belast. De opbrengst van deze solidariteitsbijdrage van naar verwachting € 3,2 miljard wordt gebruikt voor de bekostiging van het energieplafond voor kleinverbruikers.

Met dit wetsvoorstel voert het kabinet de verordening noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen van de Europese Unie uit. Onderdeel van deze verordening is de verplichte introductie van een tijdelijke solidariteitsbijdrage over het jaar 2022. Deze tijdelijke solidariteitsbijdrage gaat gelden voor de overwinst van bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie (fossiele sector).

Om de overwinst te berekenen, wordt de gemiddelde winst voor de vennootschapsbelasting van de afgelopen vier jaar gebruikt als uitgangspunt. Bedrijven met een winst voor de vennootschapsbelasting in 2022 die minimaal groter is dan 20% van de gemiddelde winst over de jaren 2018 tot en met 2021, worden voor dat deel extra belast. Het tarief is 33%.

Omdat er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, is het mogelijk deze tijdelijke solidariteitsbijdrage met terugwerkende kracht in te voeren. Het kabinet heeft besloten om eenmalig in 2022 gebruik te maken van de solidariteitsbijdrage. Voor de jaren 2023 en 2024 is al eerder geopteerd voor de aanvullende mijnbouwheffing.