Nederland wil met 14 landen onderhandelen over belastingverdragen in 2023

In 2023 onderhandelt Nederland wederom met een groot aantal landen over (nieuwe) belastingverdragen. Er worden dit jaar onderhandelingen met 14 landen gestart of voortgezet. Daarnaast wil Nederland dit jaar nog een belastingverdrag ondertekenen met België, Andorra, Bangladesh, Kirgizië en Thailand. Nederland heeft met circa 90 landen een belastingverdrag.

Nederland sluit belastingverdragen met andere landen om dubbele belastingheffing te voorkomen en de economische relaties te versterken. Door belastingverdragen te sluiten wil Nederland voorkomen dat burgers en bedrijven dubbele belasting betalen, maar wordt ook belastingontwijking voorkomen. Ook is een belastingverdrag bijvoorbeeld van belang om te bepalen in welk land grensarbeiders belasting betalen. Sinds de coronacrisis wordt er structureel meer thuisgewerkt. Dat kan gevolgen hebben voor het land waarin een grenswerker belasting betaalt. Nederland is in gesprek met België en Duitsland om daar nadere afspraken over te maken.

Onderhandelingen

Nederland wil in 2023 de onderhandelingen voortzetten met België, Brazilië, Marokko, Moldavië, Mozambique, Oeganda, Portugal, Rwanda en Suriname. Daarnaast wil Nederland (her)onderhandelingen starten met Bahrein, Barbados, Duitsland, Kenia en Roemenië. Binnen het Koninkrijk zet Nederland in op het afronden van de belastingregelingen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het verloop van de onderhandelingen hangt af van een aantal factoren, zoals de onderlinge samenwerking en samenloop met andere onderhandelingen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert ieder kwartaal een overzicht met de landen waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Aandacht voor ontwikkelingslanden en tegengaan van belastingontwijking

Nederland vindt het belangrijk om bij het aangaan van belastingverdragen rekening te houden met de bijzondere positie van ontwikkelingslanden. Bij het maken van afspraken met ontwikkelingslanden houdt Nederland er rekening mee dat deze landen ook voldoende belastinginkomsten overhouden aan de activiteiten van Nederlandse bedrijven in het ontwikkelingsland.

Daarnaast zet Nederland zich bij de onderhandelingen in voor het opnemen van minimum standaarden en aanvullende maatregelen tegen verdragsmisbruik. Deze antimisbruikbepalingen helpen om belastingontwijking tegen te gaan.

Informatie

Bedrijven en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale Aangelegenheden, Afdeling Internationale Aangelegenheden, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de toekomst is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven genoemd ook welkom.