Benoeming thesaurier-generaal bij Financiën

Drs. J.K. (Jasper) Wesseling wordt thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 augustus 2024.

Jasper Wesseling is sinds april 2020 directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken, tevens directeur Algemene Fiscale Politiek bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse functies in zowel beleid als uitvoering bij het ministerie van Economische Zaken. Hij was daar onder meer plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven, tevens directeur Innovatie en Kennis, en directeur Ruimtelijk-Economisch Beleid.

Jasper Wesseling studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan Southwestern University in Georgetown, USA.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.