Indiening 1e betaalverzoek Herstel- en Veerkrachtplan

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Weyenberg van Financiën ingestemd met de indiening van het 1e betaalverzoek voor het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie. Hiermee maakt Nederland aanspraak op €1,3 mld. van de voor Nederland gereserveerde €5,4 mld. van de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit. Het geld draagt bij aan verbeteringen op het gebied van digitalisering, betaalbare woningen, onderwijs en zorg.

Mijlpalen en doelstellingen

Om geld dat voor Nederland is gereserveerd daadwerkelijk te ontvangen, heeft Nederland afspraken gemaakt over 30 mijlpalen en doelstellingen. Deze zijn onderdeel van de hervormingen en investeringen die in het Herstel- en Veerkrachtplan zijn opgenomen. Voor het eerste Nederlandse betaalverzoek is dat bijvoorbeeld de invoering en aanscherping van de industriële CO2-heffing, of het sluiten van overeenkomsten tussen de rijksoverheid en provincies over het aantal nieuw te realiseren woningen, en een voorbereidende stap door ProRail richting een toekomstbestendig, digitaal treinbeveiligingssysteem. Ook is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van kwantumtechnologie, en zijn leerlingen in hun eindexamenjaar ondersteund middels de lancering van een onlineplatform met webinars, opdrachten en instructievideo’s over eindexamenonderwerpen. Andere belangrijke thema’s zijn digitalisering, de arbeidsmarkt en de zorg. Zo hebben ruim 67.000 werkenden en werkzoekenden die hun baan hadden verloren of dreigden te verliezen als gevolg van de COVID-19-crisis loopbaanadvies gekregen, en zijn meer dan 1.000 subsidies toegekend aan zorgverleners voor het gebruik van e-gezondheidsapps. Ook heeft het kabinet bij indiening aangetoond dat de middelen rechtmatig zijn besteed.

Beoordeling Europese Commissie

De Europese Commissie heeft nu 2 maanden de tijd om het betaalverzoek te beoordelen. Zij bekijken of de mijlpalen en doelstellingen ook daadwerkelijk zijn behaald en of geen sprake is geweest van fraude, corruptie, belangenverstrengeling en dubbele financiering.

Herstel economie na corona

De Herstel- en Veerkrachtfaciliteit is opgericht tijdens de coronacrisis en helpt lidstaten bij het herstel van hun economie. Begin 2022 heeft de Europese Commissie REPowerEU gepresenteerd om lidstaten te helpen om minder afhankelijk te worden fossiele brandstoffen uit Rusland en de overstap naar een duurzaam energiesysteem te herstellen. Hiertoe hebben lidstaten in hun plannen maatregelen opgenomen en kregen ze extra budget. In totaal heeft het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan daardoor een waarde van €5,4 mld. Om dit geld binnen te halen, dient Nederland de komende jaren nog 4 betaalverzoeken in. Uiteindelijk worden zo de 50 maatregelen die onderdeel zijn van het Herstel- en Veerkrachtplan allemaal gerealiseerd.