Uitnodigen bewindspersoon ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen tientallen uitnodigingen per week. Bijvoorbeeld om een congres toe te spreken, een boek in ontvangst te nemen of om kennis te maken met een organisatie. De bewindspersonen stellen deze uitnodigingen zeer op prijs.

Waar moet u op letten bij uw verzoek?

Nodig de juiste bewindspersoon uit

De beleidsterreinen van minister Barry Madlener zijn:

 • Weginfrastructuur
 • Water
 • Scheepvaart (maritieme zaken)
 • Luchtvaart
 • Rijkswaterstaat (RWS)

De beleidsterreinen van staatssecretaris Chris Jansen zijn:

 • Milieu: geluidshinder, milieuveiligheid en -risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten de landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen. Niet: klimaat.
 • Bodem
 • Openbaar vervoer en spoor
 • Internationaal openbaar vervoer
 • Fietsbeleid
 • Duurzaam vervoer
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS)
 • Planbureau Leefomgeving (PBL)

Motiveer uw verzoek

Geef duidelijk antwoord op vragen als:

 • Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met, bezoek aan of eventuele toespraak van een bewindspersoon?
 • Wat heeft u of uw organisatie gedaan of in gang gezet waardoor het voor de minister interessant is om in te gaan op de uitnodiging? 
 • Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van een bewindspersoon?
 • Wat wordt er verwacht van de bewindspersoon?

Verstuur uw uitnodiging ruim op tijd

Probeer uw verzoek 3  maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt ongeveer 3 weken voor u antwoord krijgt. Als u op tijd uw verzoek indient, dan weet u ruim op tijd of de bewindspersoon op uw uitnodiging kan ingaan.

Nodigt u een bewindspersoon binnen 3 weken voor aanvang van uw bijeenkomst uit, dan valt uw verzoek vrijwel niet meer in de agenda in te passen.

Uw contactgegevens

Geef in uw verzoek aan wie de contactpersoon (met telefoonnummer en e-mailadres) van uw organisatie is. Dus degene die inhoudelijk op de hoogte is van de aanvraag. Vaak is overleg over het programma en het optreden van de bewindspersoon noodzakelijk.

Toezegging onder voorbehoud

Een toezegging van een bewindspersoon is altijd onder voorbehoud. Er kan altijd iets tussenkomen, bijvoorbeeld omdat de bewindspersoon naar de Tweede Kamer moet voor overleg. En op vrijdag zijn de ministers altijd bij de vergadering van de Ministerraad die in principe de hele dag duurt. Daarom maken uitnodigingen voor dinsdag en vrijdag weinig kans. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor.

Uitnodiging versturen

U kunt uw uitnodiging versturen door het formulier in te vullen.