Bewindspersonen uitnodigen

De minister en de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen tientallen uitnodigingen per week. Bijvoorbeeld om een congres toe te spreken, een boek in ontvangst te nemen of om kennis te maken met een organisatie. De bewindspersonen stellen deze uitnodigingen zeer op prijs.

Wilt u de minister of staatssecretaris uitnodigen? Neem dan eerst de onderstaande informatie door. U weet dan waaraan een uitnodiging moet voldoen.

Kies de juiste bewindspersoon

De beleidsterreinen van de minister zijn: water, maritieme zaken, weginfrastructuur en luchtvaart. De staatssecretaris gaat over de beleidsterreinen milieu, bodem, openbaar vervoer en spoor, fietsbeleid, KNMI, ANVS en PBL.

Motiveer uw uitnodiging

Geef duidelijk antwoord op vragen als:

 • Waarom is dit een goed moment voor een ontmoeting met, bezoek aan of eventuele toespraak van een bewindspersoon?
 • Wat heeft u of uw organisatie gedaan of in gang gezet waardoor het voor de minister of staatssecretaris interessant is om in te gaan op de uitnodiging? 
 • Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de aanwezigheid van een bewindspersoon?
 • Wat wordt er verwacht van de bewindspersoon?

Hou rekening met voorbehoud

Een toezegging van een bewindspersoon is altijd onder voorbehoud. Er kan altijd iets tussenkomen, bijvoorbeeld omdat de bewindspersoon naar de Tweede Kamer moet voor overleg. En op vrijdag zijn de ministers altijd bij de vergadering van de Ministerraad die in principe de hele dag duurt. Daarom maken uitnodigingen voor dinsdag en vrijdag weinig kans. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor.

Wanneer de uitnodiging versturen?

Probeer uw verzoek 3  maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt ongeveer 3 weken voor u antwoord krijgt. Als u op tijd uw verzoek indient, dan weet u ruim op tijd of de bewindspersoon op uw uitnodiging kan ingaan.

Nodigt u een bewindspersoon binnen 3 weken voor aanvang van uw bijeenkomst uit, dan valt uw verzoek vrijwel niet meer in de agenda in te passen.

Waar naartoe sturen?

Verstuur uw uitnodiging via ons contactformulier. Om uw verzoek goed te kunnen behandelen, hebben wij de volgende informatie nodig:

 • Welke bewindspersoon nodigt u uit?
 • Wat wordt er verwacht van de bewindspersoon?
 • Welke andere belangrijke genodigden/sprekers zullen aanwezig zijn?
 • Waarom wordt dit evenement georganiseerd?
 • Wie organiseert het evenement?
 • Wat is het onderwerp en de doelgroep van het evenement?
 • Waar en wanneer vindt het evenement plaats?
 • Is het evenement openbaar of besloten?
 • Is het een commercieel evenement?
 • Is het een nationaal of internationaal evenement?
 • Wat is het (concept) programma?
 • Wat is de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon?
 • Achtergrondinformatie

Andere vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de organisatie of het beleid? Neem dan contact met ons op via het centrale loket Informatie Rijksdienst.