Beslisnota bij Kamerbrief over monitor vervoerplannen 2023 en doorkijk conferenties en herijking TBOV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over monitor vervoerplannen 2023 en doorkijk conferenties en herijking TBOV (PDF | 2 pagina's | 92 kB)