Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

25.445 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief bij accountantsrapport bij de 31ste voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport van de Auditdienst Rijk over de 31ste voortgangsrapportage van het...

Kamerstuk | 19-04-2018

Aanbieding accountantsrapport bij de 13de voortgangsrapportage van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Kamerstuk | 19-04-2018

Accountantsrapport Voortgangsrapportage 13 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Rapport | 19-04-2018

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 31 Programma Ruimte voor de Rivier

Het accountantsrapport geeft een oordeel over de 31e voortgangsrapportage van het Programma Ruimte voor de Rivier. Het...

Rapport | 19-04-2018

Beantwoording Kamervragen van het lid Jetten (D66) over de nieuwe tarieven en het assortiment voor de IC Brussel

Kamerstuk | 19-04-2018

Accountantsrapport biij de 33ste voortgangsrapportage van Zandmaas en Grensmaas

Rapport | 19-04-2018

Aanbiedingsbrief accountantsrapport bij de 33ste voortgangsrapportage van Zandmaas en Grensmaas

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport van de Auditdienst Rijk over de de 33steĀ  voortgangsrapportage van...

Kamerstuk | 19-04-2018

Kamerbrief over samenwerkingsovereenkomst 'Sanering voormalig Thermphos terrein'

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018

Kamerbrief over aanpassing registratie brom- en snorfietsen Euro 2 en 3

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van de registratie van de Euro 2 en 3...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018

Afschrift brief aan ICAO over klimaatakkoord luchtvaart

Het afschrift bevat de Engelstalige brief van het Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie voor...

Brief | 18-04-2018