Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

6.671 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over benoeming interim-voorzitter Omgevingsraad Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de benoeming van de heer Van Geel per 1 juli 2019 als ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019

Beantwoording Kamervragen van het lid Wassenberg (PvdD) aangaande het plasticbeleid n.a.v. het rapport van de Algemene Rekenkamer

Kamerstuk | 25-06-2019

Toespraak minister Van Nieuwenhuizen 4th UN Special Thematic Session on Water and Disasters

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen op maandag 24 juni 2019 bij de 4e UN Special Thematic Session on Water and Disasters in ...

Toespraak | 24-06-2019

Brief IenW Kabinetsreactie Beleidsdoorlichting artikel 22

Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op de Beleidsdoorlichting ...

Brief | 24-06-2019

Rapport Beleidsdoorlichting omgevingsveiligheid en milieurisico's

De beleidsdoorlichting veiligheid en risico’s richt zich op het beleid dat valt onder begrotingsartikel 22, Omgevingsveiligheid ...

Rapport | 24-06-2019

Beantwoording Kamervragen over het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Berging na containerramp al gestopt, ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebieden haar bewoners

Het rapport richt zich op de gevolgen van de lading die het containerschip MSC ZOë verloren heeft voor de Noordzeekustzone en de ...

Rapport | 24-06-2019

Beantwoording vragen schriftelijk overleg Milieuraad 26 juni 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 26 juni 2019 in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Kamerbrief over stand van zaken containers Msc Zoe

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer ovr de laatste stand van zaken rond de containercalamiteit met de Msc Zoe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Uitstelbrief Kamervragen over de impact van het besluit van de Raad van State op de besluitvorming rond Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over impact op de besluitvorming over Lelystad Airport ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019