Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

25.421 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bestuurskosten juli-augustus 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 22-11-2017

Venlo, maatregelen derde spoor Duitsland

Het rapport bevat een maatregelenpakket voor de aanleg van het 3e spoor Zevenaar – Emmerich – Oberhausen om tijdens de bouw van...

Rapport | 21-11-2017

Quickscan externe effecten Sittard-Herzogenrath

De Quick Scan richt zich op de effecten van de groei van het goederenvervoer op het traject ‘ Sittard aansluiting –...

Rapport | 21-11-2017

Eindrapportage 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet'

Het rapport bevat een evaluatie van de Drinkwaterwet die geldt vanaf 2011. Het kijkt daarbij naar de investeringsopgave voor...

Rapport | 21-11-2017

Kamerbrief bij rapport 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet'

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport 'Evaluatie doelmatigheid Drinkwaterwet'. Zij gaat daarbij in op de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2017

Kamerbrief met reactie op besmetting drinkwater met E.coli in Vlaardingen

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) reageert met haar brief aan de Tweede Kamer op een verzoek van het Kamerlid Laҫin (SP). Het...

Kamerstuk | 21-11-2017

Kamerbrief over innamestops drinkwater

Minister van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de berichtgeving rondom de innamestops van ruw water door...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2017

Rapport 'De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2016'

In het rapport beoordeelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in Nederland voldoet aan de gestelde...

Rapport | 21-11-2017

Update analyse inframaatregelen Derde spoor

De rapportage van ProRail geeft een overzicht van de capaciteitseffecten op Venlo en Venlo-grens. Het document bevat een...

Rapport | 21-11-2017

Brief Exploitatie Betuweroute 2012-2016

Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Dijksma (IenM) over de exploitatiekosten van de Betuwelijn in de jaren...

Brief | 21-11-2017