Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7.649 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Wettelijke evaluatie ANVS

Kamerstuk | 17-01-2020

Bijlage 1. Wettelijke evaluatie ANVS

Rapport | 17-01-2020

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen bij Nieuwjaarsreceptie KVNR

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen op woensdag 15 januari 2020 bij de Nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Vereniging van ...

Toespraak | 16-01-2020

Kamerbrief over selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de selectie van pilotprojecten in 2020 voor de uitvoering van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020

Beantwoording vragen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen uit het schriftelijke overleg over het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020

Kamerbrief over stand van zaken organistie ILT

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting op de stand van zaken van de herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2020

Morfologische uitgangspunten Vaarweg Ameland

Achtergronddocument bij de lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland 2030. De notitie beschrijft de toekomstige ...

Rapport | 14-01-2020

Beantwoording Kamervragen over legionella en AWZI's

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's). Aanleiding voor ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Uitstelbrief Kamervragen over blazers van ESD

Minister Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over blazers van ESD.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Kamerbrief over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de uitkomsten van het onderzoek 'Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2020