Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5.284 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Eindrapport Opdracht ERTMS View 1&2

Het rapport bevat de aanbevelingen van de opdracht ‘ERTMS View 1&2 (verleden & heden)’ over et programma  European Rail Traffic ...

Rapport | 19-10-2018

Kamerbrief over voortgang omvorming ProRail

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de omvorming van ProRail tot een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

Kamerbrief bij aanbieding signaalrapportage over uitzonderingen emissie-eisen voor 76 Zeer Zorgwekkende Stoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de signaalrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Tweede ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Kamerbrief bij 9e voortgangsrapportage ERTMS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 9e voortgangsrapportage over het programma  European Rail Traffic Management ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

Signaalrapportage ILT

In de signaalrapportage wijst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op optredende risico’s bij zeer zorgwekkende stoffen ...

Rapport | 19-10-2018

9e voortgangsrapportage ERTMSRapportageperiode 1 januari 2018 - 30 juni 2018

De rapportage geeft de ontwikkelingen binnen en rond het programma  European Rail Traffic Management System (ERTMS) in de periode ...

Rapport | 19-10-2018

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen tijdens de Water Science for impact conferentie in Wageningen

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) tijdens de Water Science for impact conferentie in Wageningen ter gelegenheid van ...

Toespraak | 18-10-2018

Bijlage 35 testrapport RDW Qugo Runner

Rapport | 18-10-2018

Beantwoording Kamervragen over het gebrek aan toezicht op legionella afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Brenk (50-Plus) en de aanvullende Kamervragen van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-10-2018

Afschrift brief met aanwijzing Robstep Robin-M1 als bijzondere bromfiets

Afschrift van de brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over de aanwijzing van de Robstep Robin-M1 als ...

Brief | 18-10-2018