Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5.581 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording schriftelijke vragen over het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de Tweede Kamer-fracties over het ontwerpbesluit voor de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018

Kamerbrief met reactie op het rapport van Milieudefensie

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) geeft een reactie op het rapport van Milieudefensie met een vergelijking van de verschillen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2018

Kamerbrief kabinetsreactie op beleidsdoorlichting Klimaat

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer mede namens Minister van Nieuwenhuizen (I&W) over de conclusies en aanbevelingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2018

Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel wijziging van de Spoorwegwet de Wet Personenvervoer en enige andere wetten

De memorie bevat antwoorden op de vragen van de fracties van het CDA, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie over het ...

Rapport | 07-12-2018

Kamerbrief bij 2e rapport commissie veiligheidsbenchmark kerncentrale Borssele

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het 2e rapportvan de commissie veiligheidsbenchmark over de kerncentrale Borssele ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wetsvoorstel 4e Spoorwegpakket

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de invoering van het 4e ...

Kamerstuk | 07-12-2018

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wetsvoorstel 4e Spoorwegpakket

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de invoering van het 4e ...

Kamerstuk | 07-12-2018

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wetsvoorstel 4e Spoorwegpakket

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de invoering van het 4e ...

Kamerstuk | 07-12-2018

Safety Benchmark of Borssele Nuclear Power Plant

Het Engelstalige rapport bevat een vergelijking (benchmark) van de veiligheid van de kerncentrale in Borssele (Zeeland) in ...

Rapport | 07-12-2018

Voetgangers op de SEH-afdeling. Oorzaken en risicogroepen

De rapportage geeft inzicht in het aantal voetgangers dat na een verkeersongeval op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling is ...

Rapport | 07-12-2018