Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

5.445 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over tussenrapportage NLR-onderzoek milieuscores

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de tussenrapportage van het onderzoek van het Nederlands Lucht- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2020

Verkenning milieuscores voor de luchtvaart Tussenrapportage

Het tussenrapport bevat een verkenning van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een prototype milieuscore voor de luchtvaart.

Rapport | 03-07-2020

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie Geactualiseerde versie 2 juli 2020

Het rapport bevat aanpassingen van de voorlopige toepassingswaarden voor PFAS in het tijdelijke handelingskader voor hergebruik ...

Rapport | 03-07-2020

Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

Kamerstuk | 03-07-2020

Kamerbrief met verzoek om behandeling incidentele suppletoire begrotingen IenW over beschikbaarheidsvergoeding OV

Staatssecretaris Van Veldhoven verzoekt de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen voor aanpassing van de begrotingen van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2020

Bemanningswisselingen zeevarenden

Kamerstuk | 03-07-2020

Kamerbrief stand van zaken klimaatdiplomatie

Ministers Kaag en Wiebes melden de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2020

Bevolkings- en huishoudensontwikkeling krimp- en anticipeerregio's 2014-2019

Cijfers over de ontwikkeling van bevolkingsaantallen en aantallen huishoudens in krimp- en anticipeerregio's in de periode ...

Publicatie | 03-07-2020

Kamervragen krimp en bevolkingsdaling met nummering

Genummerde lijst van Kamervragen over krimp en bevolkingsdaling.

Publicatie | 03-07-2020

Kamerbrief over Voortgangsbrief chroom-6 voorjaar 2020

Minister Van Rijn en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de geplande maatregelen van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2020