Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

8.147 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Aanbiedingsbrief Eerste Kamer verslag Milieuraad 5 maart 2020

Minister Van Veldhoven en minister Wiebes sturen een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer met het verslag van de Milieuraad ...

Kamerstuk | 30-03-2020

Beantwoording Kamervragen over de Wantijbrug en de Botlekbrug

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Dit is prutswerk van de bovenste plank' over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-03-2020

Evaluatie implementatie aanbevelingen OVV-onderzoek Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Het rapport evalueert de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Veiligheid vliegverkeer Schiphol' van de ...

Rapport | 30-03-2020

Eindrapport Level Playing Field Noordwest-Europese zeehavens

Het rapport behandelt het speelveld van de belangrijkste zeehavens in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland in het jaar 2019.

Rapport | 30-03-2020

Beantwoording Kamervragen over de ontwerp Luchtvaartnota

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de ontwerp-Luchtvaartnota. Zij informeert de Kamer daarbij over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-03-2020

Aanpak evaluatie OVVaanbevelingen Schiphol

Het rapport bevat aanbevelingen voor de evaluatie van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de ...

Rapport | 30-03-2020

Uitstelbrief motie reductie stikstof industrie

Minister Van Veldhoven stelt de toezending van haar reactie uit op de motie van de Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Postma ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-03-2020

Kamerbrief bij aanbieding ontwerp Havennota 2020 - 2030

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de ontwerp Havennota 2020 – 2030 naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij uitgebreid in op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-03-2020

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het ...

Besluit | 30-03-2020

Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het rapport bevat de 1e evaluatie van de subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uit 2014 na 5 jaar.

Rapport | 30-03-2020