Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7.303 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over inwerkingtreding AMvB administratieve verlenging 75-plussers

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de inwerkingtreding AMvB administratieve verlenging voor 75-plussers.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2019

Kamerbrief over studie TEN-T-specificaties spoornetwerk

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de rapportage inclusief de aanvulling van ProRail over het voldoen aan TEN-T-vereisten voor het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2019

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Minister Veldhoven biedt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor het vaststellen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2019

Analyse TEN-T-specificaties voor Kernnetwerk Goederen

Rapport van ProRail met aanbiedingsbrief over de analyse van het voorgestelde TEN-T-Kernnetwerk Goederen en eventuele ...

Rapport | 13-11-2019

Kamerbrief Ontwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen

Minister Van Veldhoven stuurt de ontwerp Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2019

Beantwoording Kamervragen over dove en agressieve vogels in relatie tot vliegtuiglawaai

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Vogels rondom vliegvelden mogelijk doof en ...

Kamerstuk | 13-11-2019

Kamerbrief over maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

De ministers Schouten, Van Nieuwenhuizen en Van Velthoven sturen de Tweede Kamer het maatregelenpakket voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2019

Kamerbrief met kabinetsreactie op betrekken verbranding buitenlands afval in afvalstoffenbelasting

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de verbreding van de afvalstoffenbelasting naar het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2019

Bijlage 1 Wettelijke evaluatie LVNL 2013-2018

Rapport | 12-11-2019

Kamerbrief over Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland

Minister van Nieuwenhuizen stuurt het rapport over de wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2019