Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7.685 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over stand van zaken organistie ILT

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting op de stand van zaken van de herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2020

Morfologische uitgangspunten Vaarweg Ameland

Achtergronddocument bij de lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland 2030. De notitie beschrijft de toekomstige ...

Rapport | 14-01-2020

Beantwoording Kamervragen over legionella en AWZI's

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over legionella in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's). Aanleiding voor ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Uitstelbrief Kamervragen over blazers van ESD

Minister Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over blazers van ESD.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Kamerbrief over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de uitkomsten van het onderzoek 'Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2020

Langetermijnoplossingsrichtingen na 2030 bereikbaarheid Ameland

Het rapport bevat een eindadvies met een pakket aan samenhangende kortetermijnmaatregelen voor een stabiele en betrouwbare ...

Rapport | 14-01-2020

Onafhankelijk onderzoek vertragingen veerdienst Holwerd-Ameland

Het rapport bevat de resultaten van een nader onderzoek naar de oorzaken van de vertragingen in de afvaarten tussen Holwerd en ...

Rapport | 14-01-2020

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat platformmedewerkers op Schiphol geen longonderzoek krijgen

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht dat platformmedewerkers op Schiphol ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020

Regionale visie met betrekking tot Eindnotitie oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

Afschrift van de brief van de Provincie Fryslân aan minister Van Nieuwenhuizen. De brief bevat de reactie van de provincie  en ...

Rapport | 14-01-2020

Uitstelbrief Kamervragen over Emissieregistratie

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de Emissieregistratie.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020