Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

7.303 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief bij advies over loodinname via kraanwater

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het signaleringsadvies van de Gezondheidsraad 'Loodinname via kraanwater' naar de Tweede Kamer. ...

Kamerstuk | 06-11-2019

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht over missen natuurvergunning Schiphol en andere Nederlandse vliegvelden

Minister Van Nieuwenhuizen stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Schiphol is niet de enige: ook 5 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-11-2019

Kamerbrief over stand van zaken Chemours en uitvoering motie Van Brenk

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de directe lozing van PFOA en GenX-stoffen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2019

Pilot bezien watervergunningen. Eindrapport onderzoek en resultaten

Het rapport presenteert de onderzoeksmethodiek, de uitgangspunten en de resultaten van de pilot voor de beoordeling van ...

Rapport | 06-11-2019

Kamerbrief over afsluiting Wantijbrug

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over haar beslissing om de Wantijbrug volledi af te sluiten tijdens de 1e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2019

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht over toxic PFAS Chemicals in Artificial Turf

Minister Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Toxic PFAS Chemicals Found ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-11-2019

Loodinname via kraanwater. Samenvatting

Samenvatting van het advies van de Gezondheidsraadcommissie Signalering gezondheid en milieu over de gezondheidsrisico’s van ...

Rapport | 06-11-2019

Resultaten meetprogramma periode maart – mei 2019 FRD en PFOA

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar FRD en PFOA rondom Chemours in Dordrecht na optimalisatie van interne ...

Rapport | 06-11-2019

Ketenaanpak medicijnresten uit Water. Voortgangsbericht 2019

Het voortgangsbericht geeft de stand van zaken van de verschillende maatregelen uit het uitvoeringsprogramma 'Ketenaanpak ...

Rapport | 06-11-2019

Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2019