Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over OV-geweld

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over OV-geweld