A Infrastructuurfonds - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk A van de Rijksbegroting.