XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.