Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit mei 2024

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit. Deelmobiliteit of deelvervoer is een verzamelterm voor alle vervoersmiddelen met meerdere gebruikers waarbij de gebruiker ook de bestuurder is, maar niet de bezitter. De Kamerbrief bespreekt daarbij de stand van zaken van moties, toezeggingen en een amendement op het gebied van deelmobiliteit. Vervolgens informeert de brief de Kamer over het programmaplan en de nulmeting van het Samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Tot slot licht de brief de samenhang tussen deelmobiliteit en enkele andere trajecten gaat hij in op recente ontwikkelingen in de markt.

Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit mei 2024