Documenten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

4.813 documenten van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Alleen de eerste 500 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Zorgplicht Rijkswaterstaat primaire waterkeringen

Het rapport bevat de conclusies uit de inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de inrichting van de ...

Rapport | 20-01-2020

Beantwoording Kamervragen over de inzet van crashtestdummy’s

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de inzet van crashtestdummy’s en de verschillen tussen mannen en vrouwen.

Kamerstuk: Kamervragen | 20-01-2020

Kamerbrief bij rapportages zorgplicht primaire waterkeringen

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt 2 rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de zorgplicht primaire ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2020

Kamerbrief over wettelijke evaluatie ANVS

Minister Van Veldhoven stuurt het rapport van de wettelijke evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2020

Wettelijke evaluatie van het zbo ANVS Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) als ...

Rapport | 17-01-2020

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen bij Nieuwjaarsreceptie KVNR

Toespraak van minister Van Nieuwenhuizen op woensdag 15 januari 2020 bij de Nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Vereniging van ...

Toespraak | 16-01-2020

Kamerbrief over selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de selectie van pilotprojecten in 2020 voor de uitvoering van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020

Beantwoording vragen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Minister Van Veldhoven beantwoordt vragen uit het schriftelijke overleg over het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020

Kamerbrief over stand van zaken organistie ILT

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een toelichting op de stand van zaken van de herinrichting van de Inspectie Leefomgeving en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2020

Morfologische uitgangspunten Vaarweg Ameland

Achtergronddocument bij de lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland 2030. De notitie beschrijft de toekomstige ...

Rapport | 14-01-2020