Benoeming voorzitter commissie voor de milieueffectrapportage

De heer prof. dr. ir. Hans Mommaas wordt de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om hem voor benoeming voor te dragen.

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. Hans Mommaas (66) zal naast het vertegenwoordigen van de Commissie voor de milieueffectrapportage ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commissie.

Hans Mommaas is nu nog directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Eerder maakte het PBL al bekend dat Mommaas per 1 november 2022 zijn functie neerlegt. Daarnaast is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University.

Vanaf 2004 tot 2015 was Hans Mommaas wetenschappelijk directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Hij was ook lid van de VROM-raad van 2005 tot 2010.

De benoeming van de heer Mommaas gaat in op 1 november 2022.