Overheid en banken werken samen aan versnelling circulaire economie

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken hebben donderdag hun handtekening gezet onder afspraken voor de verdere ontwikkeling van een circulaire economie. Daarmee versterken banken en overheid hun samenwerking om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Een circulaire economie produceert zo min mogelijk afval en kent geen onnodige verspilling van grondstoffen. Een dergelijke economie is onmisbaar voor het bereiken van de klimaatdoelen, het verminderen van druk op onze leefomgeving en het vergroten van de leveringszekerheid van schaarse grondstoffen. Alleen door met verschillende partijen samen op te trekken is de Nederlandse ambitie voor een circulaire economie haalbaar. Met bedrijven, gemeenten, provincies, rijksoverheid en dus ook met de financiële sector. Met de ondertekening brengen overheid en banken in beeld wat nodig is om de positie van circulaire ondernemers te versterken. Overheid en banken zullen jaarlijks de voortgang van deze afspraak en van de transitie bespreken.

Banken en de overheid werken al samen in de Kopgroep Circulair Financieren, waar ze  onder meer werken aan concrete oplossingen voor problemen waar circulaire ondernemers tegenaan lopen. Bijvoorbeeld de manier waarop het financieel risico door banken wordt berekend, waar lineaire business cases nog veelal het uitgangspunt zijn.  De schaarse beschikbaarheid van grondstoffen of restwaarden van producten worden hier nog beperkt in meegenomen.  

Versnelling

Met het statement dat de NVB, de banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, NWB Bank, Rabobank en Triodos Bank en de overheid hebben ondertekend, geven ze aan wat zij van elkaar nodig hebben om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Banken vragen aan de overheid bijvoorbeeld om te zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemers in de circulaire economie ten opzichte van de lineaire economie. De overheid vraagt van de banken onder meer om circulariteit in 2030 integraal onderdeel te maken van de beoordeling van financieringsaanvragen. Ook kennisontwikkeling van medewerkers over circulair financieren en een wederzijdse voorbeeldrol bij aanbestedingen zijn onderdeel van de afspraken. De betrokken organisaties onderschrijven dat financieren van circulaire bedrijven nodig is en extra aandacht vergt.

Opschaling nodig

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “We kunnen voor een gezonde toekomst van onze planeet voor onze kinderen en kleinkinderen niet op de huidige voet doorgaan met producten maken, gebruiken en weggooien en iets nieuws kopen. Nederland wil in 2050 helemaal circulair zijn. Dat wil zeggen een economie waarin grondstoffen steeds hergebruikt worden en er nagenoeg geen afval meer is. We werken hier hard aan maar we moeten nog grote slagen maken. Ik zie heel veel mooie circulaire initiatieven, maar ik zie ook dat er nog uitdagingen zijn om op te schalen. Circulaire initiatieven hebben ondersteuning nodig om groot te kunnen gaan denken en doen. Daarom ben ik blij met deze afspraken met de banken, die ons gaan helpen met de omslag van een lineaire naar een circulaire economie.”

NVB-voorzitter Medy van der Laan: “Een circulaire economie is enorm belangrijk voor het bereiken van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en het Biodiversiteitsverdrag. Daarvoor nemen overheid en banken al deel aan bijvoorbeeld de Kopgroep Circulair Financieren. Overheid en banken versterken die samenwerking met deze afspraken. Als wij ieder onze rol en verantwoordelijkheden pakken, komen we er samen. Vooral een gelijk speelveld van circulaire producten ten opzichte van lineaire producten is belangrijk, samen met stimulering van de vraagzijde. Circulair producenten hebben tenslotte baat bij consumenten die vraag hebben naar hun producten. Dat draagt bij aan een bestendige businesscase, die de kans op financiering vergroot.”