Kamerbrief over uitvoering moties Nijboer en motie Sneller Slootweg op het terrein van het ondernemingsrecht


Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van enkele moties op het terrein van het ondernemingsrecht.

Kamerbrief over uitvoering moties Nijboer en motie Sneller Slootweg op het terrein van het ondernemingsrecht (PDF | 6 pagina's | 402 kB)

Het gaat om:

  • de motie van de Kamerleden Sneller (D66) en Slootweg (CDA) over het opnemen van een vorm van besturen van bedrijven in de wet;
  • de motie van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het opnieuw beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames;
  • de motie van het Kamerlid Nijboer over het ontmoedigen van kwartaalrapportages en het stimuleren van loyaliteitsaandelen.