Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Kernboodschap voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering

Rapport over een onderzoek naar de mening van burgers over de plannen rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering. En wat dit betekent voor de manier waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) hierover kan communiceren naar de samenleving. Dit heeft te maken met een wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) om gevangenen na het uitzitten van 2/3 van hun straf niet meer automatisch te laten vrijkomen.

Gesproken NL-Alert-berichten vaste telefoonlijnen

Rapport over de ervaringen van mensen uit kwetsbare groepen met gesproken berichten via de vaste telefoonlijn van het alarmmiddel NL-Alert. In kwetsbare groepen kunnen mensen vallen die minder makkelijk mee kunnen gaan in de technologische ontwikkeling van NL-Alert via de mobiele telefoon. Bijvoorbeeld ouderen of slechtzienden.