Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Onderzoek Visie Forensische zorg

Als voorbereiding op de Visie Forensische zorg heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid dit onderzoek laten doen.

JenV monitor derde meting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in oktober 2020 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de derde rapportage van de JenV monitor.

JenV monitor tweede meting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in maart 2020 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de tweede rapportage van de JenV monitor.

Veiligheidsbeleving
Onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe mensen lokale veiligheid beleven, wat daarin belangrijke thema’s zijn en wat de burger denkt dat nodig is om tot een veiligere buurt te komen.

Flitspeiling tolerantie ten aanzien van drugsgebruik
De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 4 november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd samen met de staatssecretaris van VWS te bezien welke extra inzet nodig is om de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning aan gemeenten of aan publiekscommunicatie. Om na te gaan hoe publiekcommunicatie gericht op het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik zou kunnen worden vormgegeven, heeft JenV onderzoeksbureau Kantar begin maart 2020 gevaagd een flitspeiling uit te voeren onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 16 jaar en ouder. In deze steekproef zijn de respondenten onder meer bevraagd op hun drugsgebruik, het drugsgebruik door personen in hun omgeving en hun opvattingen ten aanzien van drugsgebruik. De uitkomsten van deze flitspeiling zijn hier weergegeven.

Deelrapport 1 en 2 van het Corporate stakeholderonderzoek JenV
Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk om inzicht te krijgen hoe burgers en stakeholders kijken naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar belangrijkste beleidsterreinen. En hoe stakeholders de relatie  met het ministerie waarderen. In dat kader is er een kwalitatief onderzoek onder stakeholders en burgers uitgevoerd door Ferro Explore. De resultaten zijn leesbaar in het onderzoeksrapport (deelrapport 1 en 2).