Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Flitspeiling asiel

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in december 2021 ruim 1000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de Flitspeilingrapportage.

VenJ Monitor - vierde meting

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in augustus 2021 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de vierde rapportage van de JenV monitor.

Flitspeiling rechtsbijstand

Onderzoek naar de houding van burgers ten aanzien van een bijdrage vragen van de commerciële advocatuur ten behoeve van de vergoedingen van de sociale advocatuur.

Flitspeiling Bekendheid geluid NL Alert

Onderzoek om inzicht te verkrijgen in de mate waarin het Nederlands publiek het geluid van de NL Alert herkent.

Flitspeiling NL-Alert management summary controle of testbericht

Onderzoek om inzicht te verkrijgen in de mate waarin een mogelijke wijziging in de tekst van een NL-Alert-controlebericht van invloed is op de waardering en het begrip van het bericht.