Gedragscode commissie Hendriks

Bescherming van persoonsgegevens in het kader van het onderzoek van de Tijdelijke Onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen.