Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Flitspeiling (18e) Doorstroom Migratieketen - 12-13 september 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in september 2023 1.189 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (17e) Doorstroom Migratieketen - 13 tot 14 juni 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in juni 2023 939 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (16e) Doorstroom migratieketen – 21-22 maart 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in maart 2023 1.131 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling alameringsmiddelen overheid - 15 maart 2023

Onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van alarmeringsmiddelen vanuit de overheid bij noodsituaties.

I&O Research JenV monitor zesde meting - februari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in november 2022 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage van de zesde meting van de JenV monitor.

Flitspeiling (15e) Doorstroom migratieketen - 21 -22 februari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in februari 2023 ruim 1.000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (14e) Doorstroom migratieketen - januari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in januari 2023 ruim 1.000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Kwalitatief onderzoek naar houding ten aanzien van Multi Factor Authenticatie - 13 september 2023

Kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin Nederlanders wel of niet tweestapsverificatie instellen. Dit onderzoek is een verdieping op de flitspeiling die in 2022 is gehouden.