Rapporten van of voor het ministerie van JenV 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geeft regelmatig opdracht aan bureaus of instellingen om onderzoek onder publiek te doen. Deze rapporten vindt u op deze website.

Flitspeiling (19e) Doorstroom Migratieketen - 12-13 december 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in december 2023 1.198 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Misleidende online berichtgeving - 6 december 2023

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Verian een onderzoek uitgevoerd naar misleidende berichten die Nederlanders ontvangen. Gevraagd is wat voor type misleidende berichten mensen ontvangen, hoe ze met die berichten omgaan en op welke momenten en in welke situaties mensen het meest geneigd zijn om zich te laten misleiden door online nepberichten. 

Rapport focusgroeponderzoek georganiseerde criminaliteit - 17 oktober 2023

Een verkennend onderzoek onder algemeen publiek naar de beleving en kennis van de burger ten aanzien van georganiseerde criminaliteit.

Flitspeiling (18e) Doorstroom Migratieketen - 12-13 september 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in september 2023 1.189 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (17e) Doorstroom Migratieketen - 13 tot 14 juni 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in juni 2023 939 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (16e) Doorstroom migratieketen – 21-22 maart 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in maart 2023 1.131 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling alameringsmiddelen overheid - 15 maart 2023

Onderzoek naar de houding van Nederlanders ten aanzien van alarmeringsmiddelen vanuit de overheid bij noodsituaties.

I&O Research JenV monitor zesde meting - februari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s op het terrein van Justitie en Veiligheid. In dat kader hebben in november 2022 ruim 1200 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage van de zesde meting van de JenV monitor.

Flitspeiling (15e) Doorstroom migratieketen - 21 -22 februari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in februari 2023 ruim 1.000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Flitspeiling (14e) Doorstroom migratieketen - januari 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet regelmatig onderzoek naar meningen in de samenleving over belangrijke thema’s. In dat kader hebben in januari 2023 ruim 1.000 mensen een online vragenlijst ingevuld over migratie, asielzoekers en opvangcapaciteit. De resultaten zijn opgenomen in de flitspeilingrapportage.

Kwalitatief onderzoek naar houding ten aanzien van Multi Factor Authenticatie - 13 september 2023

Kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin Nederlanders wel of niet tweestapsverificatie instellen. Dit onderzoek is een verdieping op de flitspeiling die in 2022 is gehouden.

Bereiksmeting NL-Alert juni

Elk halfjaar zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland. Met het uitzenden van een NL-Alert testbericht versterkt de overheid het bewustzijn van Nederlanders over NL-Alert en meet de overheid het bereik van NL-Alert. In het onderzoek brengt in kaart hoeveel Nederlanders van 12 jaar en ouder het NL-Alert hebben ontvangen op hun mobiele telefoon of hebben gezien op andere kanalen. En, welke houding Nederlanders hebben ten aanzien van NL-Alert en toekomstige NL-Alerts.

Bereiksmeting NL-Alert december

Elk halfjaar zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland. Met het uitzenden van een NL-Alert testbericht versterkt de overheid het bewustzijn van Nederlanders over NL-Alert en meet de overheid het bereik van NL-Alert. In het onderzoek brengt in kaart hoeveel Nederlanders van 12 jaar en ouder het NL-Alert hebben ontvangen op hun mobiele telefoon of hebben gezien op andere kanalen. En, welke houding Nederlanders hebben ten aanzien van NL-Alert en toekomstige NL-Alerts.