Advies richtlijnhandhaving

Advies van de Commissie Auteursrecht over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen.

Advies richtlijnhandhaving (PDF | 16 pagina's | 49 kB)